Xem giỏ hàng “Đồng Phục Quản Lý – NH-KS E10001” đã được thêm vào giỏ hàng.