Xem giỏ hàng “Đồng Phục Tiếp Tân – NH-KS G10007” đã được thêm vào giỏ hàng.