Xem giỏ hàng “Găng Tay Phủ Cao Su 1 Mặt – GT A1003” đã được thêm vào giỏ hàng.