Xem giỏ hàng “Găng Tay Len OSC 65g – GT A1004” đã được thêm vào giỏ hàng.