Xem giỏ hàng “Găng Tay Phủ Cao Su 2 Mặt – GT A1006” đã được thêm vào giỏ hàng.