Xem giỏ hàng “Găng Tay Len OSC 60g – GT A1007” đã được thêm vào giỏ hàng.