Xem giỏ hàng “Nút chống ồn bọt biển 3M-1110 – NCO F6004” đã được thêm vào giỏ hàng.